Standarbyte i Transylvanien !

tisdag 28 maj 2024

Joachims tackbrev till Mr Tecau, medlem i Rotary Sebes, samt ordförande i medeltidsriddarföreningen Mühlbach 1245.

Bäste Daniel Tecau.   
Det var stimulerande att din och min Rotary klubb kunde träffas under 
gemytliga former.  
Ett varmt tack för den fina uppvisningen av Riddarspelet och utbyte av 
klubbarnas standarer. På så sätt uppstod en gemenskap, för första gången, 
mellan våra Rotary klubbbar i Rumänien och i Sverige. 
Jag kommer berätta i min klubb om den trevliga tillställningen. 


Med vänliga Rotaryhälsningar till medlemmarna i din klubb. 
Joachim Tiefensee, Håbo Rotary klubb 

Joachim Tiefense bytte Rotary Håbo standar med Rotarykulbben i Sebes, Transsylvanien, Rumänien i maj 2024