President 2023-2024

fredag 25 augusti 2023

Björn Normark

Välkommen till Rotaryåret 2023 – 2024 i Håbo Rotaryklubb!

Vår verksamhet fokuserar på medlemmarnas gemenskap, vänskap och inte minst glädje samt nätverk.

Vi kommer att ha mycket dialog och många möten och vi försöker se till att alla kan delta på samma villkor, både fysiskt och digitalt.

Satsningen på lockande föreläsare och bra föredrag är extra viktigt. Men också medlemmens presentation av sig själv som miniego eller microego.

Vi har inplanerade projekt, såväl lokalt som internationellt.

Vi kommer att visa upp vår Rotaryklubb lokalt, vilka vi är, vad vi står för och vad vi uträttar.  

Björn Normark - President Håbo Rotaryklubb!