Runstensfaddrar

onsdag 22 juli 1992

Lili-Ann Ö Green

Runstensvård 
Sedan 1992 har Håbo Rotaryklubb ett avtal med Riksantikvarieämbetet om att vara faddrar för 13 stycken runstenar i Håbo kommun.


Att vara runstensfadder innebär att man besöker runstenen några gånger per år för att kontrollera varje runstens skick, tvätta den, klippa gräset samt ta bort skräp och grenar runt omkring, så att stenen bevaras och synliggörs. 
Det utförda arbetet och stenens skick rapporteras in årligen till Riksantikvarieämbetet.
Ett viktigt arbete för att bevara vår historia. 

Här nedan kan du se vilka stenar i Håbo kommun som klubben ansvarar för samt den läsliga texten på respektive sten.
Om du klickar på fotot så öppnar sig ett nytt fönster, där du kan se på en karta var just den stenen är placerad.

  U 633 Broby, Kalmar
Texten på stenen lyder: Kifa lät resa stenen efter Ulvkel, sin man. Han var fader till Sigr.... U 635 Låddersta, Kalmar
Texten på stenen lyder: Rolf och Arnfast och Arfast och Arne reste stenen efter sin fader. U 636 Låddersta, Kalmar
Texten på stenen lyder: Alve lät resa denna sten efter Arnfast, sin son. Han for österut till Gårdarike. U 645 Lundby, Yttergran
Texten på stenen lyder: Osniken lät resa denna sten efter sina bröder Asvar....Gud hjälpe deras ande.


 U 646 Yttergrans by, Yttergran
Texten på stenen lyder: Stenbjörn lät resa denna sten efter Torgöt, sin fader.


 U 652 Kumla, Övergran
Texten på stenen lyder: Gunnhild lät göra dessa märken efter Tjälve, sin son och efter sig själv. Asbjörn högg denna sten.


 U 653 Kumla, Övergran
Texten på stenen lyder: Torkel och Ofeg och Torsten de gjorde dessa märken efter Vifast, sin fader.


 U 654 Varpsund, Övergran
Texten på stenen lyder: Andvätt och Kår och Kiti och Bläse och Djärv reste denna sten efter Gunnlev, sin fader. Han blev dräpt österut med Ingvar. Gud hjälpe deras ande. Jag Alrik ristade runorna. Han kunde väl styra skeppet.


 U 667 Hassla, Häggeby
Texten på stenen lyder: Igulbjörn och Näsbjörn läto resa denna sten efter Uintha, sin fader.


 U 671 Rölunda, Häggeby
Texten på stenen lyder: Olbusi lät resa denna sten efter Ofeg, sin fader.


 U 674 Skadevi, Häggeby
Texten på stenen lyder: Fili, Svarthövde, Djärv, Ofeg reste stenen efter Osurk, sin fader.


 U 676 Viksjö, Häggeby
Texten på stenen lyder: Bjärt och Bysir och Kylfa de läto resa denna sten efter Assur, sin broder. Dessa voro Vikulvs arvingar.


 U 677 Viksjö, Häggeby
Texten på stenen lyder: ........och Näsbjörn och .........


Om du vill veta mer om vilka fornlämningar som finns i Håbo kommun, så finner du ett stort urval från Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister (FMIS) via länken: Lista över fornlämningar i Håbo kommun