Främja integration

tisdag 23 juni 2020

Lili-Ann Ö Green

Projektansvarig: Göran Eriksson

Projektgrupp: Eva Asp, Karin Axelsson, Tom Hart, Joakim Tiefensee

 Projektet innehåller

       a) Grillplats

       b) Matlag

       c) Utflykter

       d) Vandringar

Beviljat 16 000 + 16 000 från vår klubb ger projektet 32 000 SEK.

 

a)   Grillplats

Enligt ansökan är Karin Axelsson projektansvarig och i projektkommittén ingår Karin Axelsson, Eva Asp och Göran Eriksson.

 

+ Lisbet Bolin

 

Projektbeskrivning: I samtalen vid våra språkkafé träffar har vi konstaterat att många nyanlända gillar att laga mat tillsammans, särskilt grillning. Kommunen har en ett par trevliga grillplatser i naturreservat men dessa ligger ca 1 mil bort från det bostadsområde där de flesta bor. I samarbete med kommunen vill vi bygga en grillplats i centralt läge i Bålsta (intill ett kolonilottsområde). Vårt engagemang består i att skaffa fram grillgaller och verktyg för grillningen. Tanken är att kommunen skall stå för material (virke, cement ringar och cementplattor) men att nyanlända med snickarerfarenheter skall bygga upp grillplatsen.

 

Preliminär tidplan för genomförandet av projektet: Efter nödvändiga beslut i kommunen räknar vi med att projektet kan starta i maj månad och slutföras under juni månad.

 

Samarbetspartner: Vi kommer att samarbeta med Håbo kommun och ev. privata sponsorer.