Konsertkarusellen

tisdag 23 juni 2020

Lili-Ann Ö Green

Projektansvarig: Ordförande i Samhällskommittén, Eva Asp.

Projektgrupp: Karin Axelsson, inkommande president Birgitta Persson, Katarina Bonde och Lili-Ann Öhlund Green.

 Projektbeskrivning: Musik i Uppland är en stiftelse som har Region Uppsala som huvudman. Verksamhetsidén är att ge innevånarna i Uppsala län musikupplevelser med levande musik av högsta kvalitet. Konserterna inom konsertkarusellen produceras av Musik i Uppland i samarbete med kommuner och lokala föreningar.

 

Håbo kommun är beställare och huvudarrangör, har köpt konsertpaketet för ett subventionerat pris och fördelar konserterna som genomförs i kommunen.

 

Den förening som medverkar ansvarar för lokalbokning, sköter marknadsföring av sin konsert, är värd och välkomnar artister och publik, ordnar med kaffe, smörgås och mineralvatten alt. mat till musikerna samt svarar för kostnader i form av förtäring under paus, blommor etc.

 

Under augusti varje år inbjuds alla medverkande föreningar till ett planeringsmöte. Där diskuteras bl.a. biljettpriser samt rutiner kring förköp av biljetter och annonsering.

 

Under mer än 5 år har Håbo Rotaryklubb deltagit i Konsertkarusellen och medverkat i arrangemang av konserter. En viktig del i vårt arbete har varit och är att informera om konserten, sälja biljetter i förköp och vid entrén före konserten, och om det är paus ordna med trevlig förtäring.

 

Rickard Söderberg och Kerstin Avemo gav ett mycket uppskattat framträdande!