Språkcafé

tisdag 23 juni 2020

Lili-Ann Ö Green

Projektansvarig: Göran Eriksson.

Projektgrupp: Eva Asp, Tom Hart, Karin Axelsson.

 Projektbeskrivning: Personer från klubben har varit konversatörer för nyanlända och nysvenskar sedan 2016. Först när de läste SFI (svenska för invandrare) i Bålsta. Efter nedstängningen av SFI i Bålsta har vi deltagit i språkcafé i biblioteket.

 

Från januari 2019 har Håbo Rotaryklubb varit ansvariga för språkcaféet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Håbo kommun och Håbo bibliotek.

 

Tidsplan: Språkcaféet genomförs en gång/vecka.

Under coronapademin genomförs språkcaféet digitalt via Zoom.

 

Samarbetspartners: Studieförbundet Vuxenskolan, Håbo kommun och Håbo bibliotek. Under sommaren även Håbo Multikulturförening